Χαιρετισμός

Αγαπητέ/ή επισκέπτη/τρια,

Καλώς ήλθες στον δικτυακό τόπο της ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης όλων των ΑΕΙ της Ελλάδας

Εδώ μπορείς να μάθεις για την Πρακτική Άσκηση όπως αυτή υλοποιείται στα ΑΕΙ της Ελλάδας, για τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, για το Δίκτυο  Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και για την Οριζόντια Δράση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Ο λογότυπος της Οριζόντιας Δράσης αποτελεί μια δημιουργία του γραφείου προβολής-δημοσιότητας Gmedia. Το έναυσμα, για τον σχεδιασμό του, ήταν η καθολική συνεργασία όλων των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης σε μια ενιαία ενέργεια. Η διασύνδεση και η συνεργασία των γραφείων διαφαίνεται από το σύμβολο του λογότυπου που παραπέμπει τον αναγνώστη στον “συνδετήρα”. Ακόμη, το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται και ως το σύμβολο του ηλεκτρονικού συνδέσμου, παραπέμποντας στην τεχνολογία και στη νέα εποχή στην οποία έχουν περάσει τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ.

Με τιμή,

Αντώνης Κορωναίος
Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.