Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ιδρυμάτων της Ελλάδας

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Αλεξανδρίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πατησίων 42, Τ.Κ. 10682, Αθήνα

Τηλέφωνα:  2103897158

Email: internship@asfa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dasta.asfa.gr/frontend/articles.php?cid=3

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Λυμούρη Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»,Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής

Τηλέφωνα: 210 2896 882

Email: pa1aspete@aspete.gr

Ιστοσελίδα: http://dasta.aspete.gr/Internship/default.aspx

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Κορωναίος Αντώνιος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Διοίκησης, Υπόγειο, ΤΚ: 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310997136

Email: praktiki@auth.gr

Ιστοσελίδα: praktiki.auth.gr

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Παπαδάκης Ιωάννης, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση:  Ιερά Οδός 75, ΤΚ: 118 55, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 529 48 25

Email: praktiki-espa@aua.gr, atsalinoukaterina@yahoo.gr, ladikou@aua.gr

Ιστοσελίδα: http://praktiki-espa.aua.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Πρυτανείας, Γραφείο 229, ΤΚ: 69100, Κομοτηνή

Τηλέφωνα: 2531039143, 25310 39321

Email: espyrido@phyed.duth.gr,

maemman@affil.duth.gr

Ιστοσελίδα: https://praktiki.duth.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Μίνος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Κτίριο Σ.Ε.Υ.Π.- Ισόγειο, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310013790, 2310013781, 2310013782

Email: praktiki.espa@teithe.gr

Ιστοσελίδα: https://praktiki.teithe.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Μητρόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Τηλέφωνα: 2510462151, 2510462610

Email: work@emt.ihu.gr

Ιστοσελίδα: http://work.teiemt.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δαυίδ Κωνστανίνος,  Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ: 62 124, Σέρρες

Τηλέφωνα: 2321049373

Email: praktiki.espa@cm.ihu.gr

Ιστοσελίδα: http://praktiki.teicm.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Εμμανουήλ Ιωάννης, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Κτήριο Μαθηματικού, ΤΚ: 15784, Αθήνα

Τηλέφωνα: 2107276443, 2107276355, 2107276354, 2107276361

Email:  dadamos@elke.uoa.grvparaskev@elke.uoa.gr, zitamaria@uoa.gr, emeimari@uoa.gr

Ιστοσελίδα: https://grapas.uoa.gr

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Βραχόπουλος Μιχαήλ, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Θέση Σκληρό, Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ: 34400

Τηλέφωνα: 2228099516

Email: gpa@teiste.gr

Ιστοσελίδα: https://praktiki.teiste.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Πανταζής Γεώργιος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Ζωγράφου, Κεντρικές Πλατείες (δίπλα στο ξύλινο θέατρο) ΤΚ: 15780, Αθήνα

Τηλέφωνα: 2107722821

Email: praktiki@central.ntua.gr

Ιστοσελίδα: http://praktiki.ntua.gr/site/home.html

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Λουλακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Σταυρωμένος, Τ.Κ.: 71004, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα: 2810379472

Email: astavropoulou@hmu.gr

Ιστοσελίδα: https://praktiki.hmu.gr

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρακάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Κτήριο Τμημάτων Ιστορίας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
Ιωάννου Θεοτόκη 72, Γραφείο 1.24 (Α’ όροφος), Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα

Τηλέφωνα: 2661087306

Email: internship@ionio.gr

Ιστοσελίδα: http://dasta.ionio.gr/internship/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρακάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση:

Τηλέφωνα:

Email:

Ιστοσελίδα:

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Παναγιωτοπούλου Λήδα,  Επίκουρη Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Ελπίδος 13 (πεζόδρομος), 3ος όροφος, ΤΚ: 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνα: 2108203813, 210 8203806, 210 8203815, 210 8203825

Email: internship@aueb.gr

Ιστοσελίδα: https://www.aueb.gr/el/internship

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Μαύρη Μάνια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση:

Τηλέφωνα: 2251036782

Email: kgpa@aegean.gr

Ιστοσελίδα: https://pa.aegean.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Κουλούρης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση 1: Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ: 12243, Αιγάλεω

Τηλέφωνα: 2105387065 – 6

Email: gpa1@uniwa.gr

Διεύθυνση 2: Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Π. Ράλλη & Θηβών 250, ΤΚ: 12244, Αιγάλεω

Τηλέφωνα: 2105381359

Email: gpa2@uniwa.gr

Ιστοσελίδα: http://praktiki.uniwa.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Μιχαήλ Δόμνα,  Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, ΤΚ: 53100, Φλώρινα

Τηλέφωνα: 2385055131

Email: adimaki@uowm.gr

Ιστοσελίδα: https://internship.uowm.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Ταουσανίδης Νίκος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Κοίλα Τ.Κ. 50100, Κοζάνη

Τηλέφωνα: 2461068064

Email: praktiki@teiwm.gr

Ιστοσελίδα: https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis.html

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Θεοδωράκης Ιωάννης, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ: 38 334, Βόλος

Τηλέφωνα: 2421006383

Email: praktiki.askisi@uth.gr

Ιστοσελίδα: http://pa.uth.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Προβίδας Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση:

Τηλέφωνα:

Email:

Ιστοσελίδα:

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη (Μεταβατικό κτίριο), ΤΚ: 45110, Ιωάννινα

Τηλέφωνα: 2651007478

Email: gpa@uoi.gr

Ιστοσελίδα: http://gpa.uoi.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Γκούβα Μαίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, 4ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Ισόγειο, ΤΚ: 45500, Ιωάννινα

Τηλέφωνα: 2651050766

Email: praktiki@teiep.gr, info@biostats.gr

Ιστοσελίδα: https://dasta.teiep.gr/index.php/grafeiopraktikisaskisis

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Παπάζογλου Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση 1: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, ΤΚ: 74100, Ρέθυμνο

Τηλέφωνα: 2831077709, 2831077958

Email: pavlaki@edu.uoc.gr, maria.mazi@edu.uoc.gr

Διεύθυνση 2: Πανεπιστημιούπολη Βουτών, ΤΚ: 70013, Ηράκλειο

Τηλέφωνα: 2810393288

Email: paher@uoc.gr

Ιστοσελίδα: http://dasta.uoc.gr/pa/

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Νικολάου Αγγελική, Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, Κτήριο Ζ’, Ημιώροφος, Γραφείο 6, ΤΚ: 54006, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310891259

Email: practice@uom.edu.gr

Ιστοσελίδα: http://practice.uom.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Καρακαπιλίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Α Κτίριο (Πρυτανεία), 1ος όροφος, 26504

Τηλέφωνα: 2610997884

Email: grafprak@upatras.gr

Ιστοσελίδα: http://praktiki.upatras.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Χονδροκούκης Γρηγόριος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 122 (ΚΕΠΠ)-3ος όροφος, Πειραιάς

Τηλέφωνα: 2104142640, 2104142634, 2104142616

Email: praktiki@unipi.gr

Ιστοσελίδα: https://praktiki.unipi.gr

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Κυπραίος Γεώργιος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο κτίριο Ο.Α.Ε.Δ, Τρίπολη Τ.Κ. 22131

Τηλέφωνα: 2710 372138

Email: praktiki@uop.gr

Ιστοσελίδα: https://praktiki.uop.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τσινόπουλος Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Τ.Κ. 26334, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610369092

Email: pangolfis@uop.gr

Ιστοσελίδα: http://dasta.teiwest.gr/pa/about

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Αντικάλαμος, ΤΚ 24 100, Καλαμάτα

Τηλέφωνα: 2721045343, 2721045344

Email: praktiki@us.uop.gr

areti@us.uop.gr

Ιστοσελίδα: http://dasta.teikal.gr/Internship/default.aspx

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Κλήμης Γεώργιος – Μιχαήλ, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Ισόγειο ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, ΤΚ: 176 71, Καλλιθέα-Αθήνα

Τηλέφωνα: 2109201501, 2109201512, 2109201505

Email: praktiki@panteion.gr

Ιστοσελίδα: http://praktiki.panteion.gr/

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Καλλίθρακας – Κόντος Νίκος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Πολυτεχνειούπολη, Πολυτεχνείο Κρήτης,  Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Ισόγειο, ΤΚ: 73100, Ακρωτήρι, Χανιά

Τηλέφωνα: 2821037452

Email: praktikituc@isc.tuc.gr

Ιστοσελίδα: https://www.tuc.gr/index.php?id=2454

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Γιαννακούλια Μαίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας, Γραφείο 2, ΤΚ: 17676, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλέφωνα: 2109549223

Email: intern@hua.gr

Ιστοσελίδα: http://praktiki.hua.gr/