Επιστολή Δικτύου ΓΠΑ προς ΕΥΔ Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Απάντηση ΕΥΔ στην επιστολή του Δικτύου ΓΠΑ