Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τόπος διεξαγωγής: Βόλος
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 7-8/4/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τόπος διεξαγωγής: Βόλος
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 06/07/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τόπος διεξαγωγής: Ιωάννινα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29/10/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τόπος διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15/02/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πρώην ΤΕΙ Πειραιά), Τόπος διεξαγωγής: Πειραιάς
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24/05/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ    (password:praktiki3)

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τόπος διεξαγωγής: Ηράκλειο Κρήτης
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18/10/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15/07/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας), Τόπος διεξαγωγής: Σέρρες
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29/09/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 06/03/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τόπος διεξαγωγής: Κέρκυρα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τόπος διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27/06/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), Τόπος διεξαγωγής: Καβάλα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23/09/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 08/06/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τόπος διεξαγωγής: Φλώρινα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22/09/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος), Τόπος διεξαγωγής: Χαλκίδα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 16/02/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), Τόπος διεξαγωγής: Καστοριά
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18/04/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διοργάνωση: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης), Τόπος διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18/10/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΒΙΝΤΕΟ

Διοργάνωση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διεξαγωγή: Διαδικτυακή Συνάντηση

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 02/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

VIDEO ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

 

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας), Διεξαγωγή: Βόλος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20/05/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ημερομηνία Διεξαγωγής: Οκτώβριος 2022.