Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Υπόγειο Κτηρίου Διοίκησης ΑΠΘ

Μαρία Πασπάτη

Τηλέφωνο: 2310 997194

Email: info-odgpa@auth.gr

Web: Οριζόντια Δράση