Παρατίθενται όλα τα ΦΕΚ και οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι που αφορούν στην αναστολή της Πρακτικής Άσκησης λόγω COVID – 19 από το Μάρτιο 2020 και έπειτα.